• +

●MANGA● A GYAKUSATSUNIN JINKEN (A荘殺人事件)A GYAKUSATSUNIN JINKEN (A荘殺人事件)

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
1980-II-28 | 20 pages | B&W

Collected in the book:

●ILLUSTRATED ESSAY● MANJU KOWAI (饅頭こわい) #7


MANJU KOWAI (饅頭こわい) #7
Kajihara ikki 「Kyojin no hoshi」 no dai rīgubōru yōsei gipusu
(梶原一騎「巨人の星」の大リーグボール養成ギプス)

Variety (バラエティ) #4
1980-II-21 |2 pages | B&W●MANGA● OTOMO KATSUHIRO NO EIYOO MANTEN 11 - SHIROYUKI IME (大友克洋の栄養満点11 - 白雪姫)


OTOMO KATSUHIRO NO EIYOO MANTEN 11 - SHIROYUKI IME
(大友克洋の栄養満点11 - 白雪姫)

Rockin’on (ロッキング・オン) #3
1980-II-1 | 2 pages | B&W

Collected in the book: