• +

●MANGA● SHŪAKU NO KISHIMI [KIZU DARAKE NO TENSHI 4] (醜悪の軋み [傷だらけの天使・4])SHŪAKU NO KISHIMI [KIZU DARAKE NO TENSHI 4]
(醜悪の軋み [傷だらけの天使・4])

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
3・6 | 1975-II-20 | 23 pages | B&W