• +

●MANGA● TANKYORI SŌSHA NO RENTAI [KIZU DARAKE NO TENSHI 3](短距離走者の連帯 [傷だらけの天使・3])


TANKYORI SŌSHA NO RENTAI [KIZU DARAKE NO TENSHI 3]
(短距離走者の連帯 [傷だらけの天使・3])

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
2・6 | 1975-I-23 | 23 pages | B&W