• +

●MANGA ● PAKKU KUSO OMOSHIROKU MO NAKATTA KYŌ NO OWARI NI [KIZU DARAKE NO TENSHI 2] (パック 糞面白くもなかった今日の終わりに [傷だらけの天使・2])


PAKKU KUSO OMOSHIROKU MO NAKATTA KYŌ NO OWARI NI [KIZU DARAKE NO TENSHI 2] (パック 糞面白くもなかった今日の終わりに [傷だらけの天使・2])

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
12・5 | 1974-XI-21 | 23 pages | B&W

Collected in the books:


●MANGA● MITSURYŌ NO YORU (密漁の夜)

MITSURYŌ NO YORU (密漁の夜)

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
2・28 | 1974-II-14 | 23 pages | B&W

Collected in the book:
OTOMO THE COMPLETE WORKS 1: Jūsei

●MANGA● SHANHAI KAZE (上海かぜ)SHANHAI KAZE (上海かぜ) 

Weekly Manga Action Zōkan (漫画アクション増刊)
1・26 | 1974-I-11 | 24 pages | B&W

Original story by Yoshihiro Yamamoto (山本喜浩)


Collected in the book:
OTOMO THE COMPLETE WORKS 1: Jūsei