• +

●MANGA● ROCK [KIZU DARAKE NO TENSHI 7] (ROCK [傷だらけの天使・7])


ROCK [KIZU DARAKE NO TENSHI 7] (ROCK [傷だらけの天使・7])

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
1975-XI-27 | 22 pages | B&W

Collected in the book:

●MANGA● SUKA TO SUKKIRI (スカッとスッキリ)


SUKA TO SUKKIRI [KIZU DARAKE NO TENSHI 6]
(スカッとスッキリ[傷だらけの天使・6])

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
1975-VIII-7 | 22pages | B&W

Collected in the book:

●MANGA● CHUNPARABUGIUGICHUNPARABUGI [KIZU DARAKE NO TENSHI 5] (チュンパラブギウギチュンパラブギ [傷だらけの天使・5])


CHUNPARABUGIUGICHUNPARABUGI [KIZU DARAKE NO TENSHI 5]
(チュンパラブギウギチュンパラブギ [傷だらけの天使・5])

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
1975-VI-5 | 21 pages | B&W

Collected in the book:

●MANGA● SHŪAKU NO KISHIMI [KIZU DARAKE NO TENSHI 4] (醜悪の軋み [傷だらけの天使・4])SHŪAKU NO KISHIMI [KIZU DARAKE NO TENSHI 4]
(醜悪の軋み [傷だらけの天使・4])

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
1975-III-6 | 23 pages | B&W

Collected in the book:

●MANGA● TANKYORI SŌSHA NO RENTAI [KIZU DARAKE NO TENSHI 3](短距離走者の連帯 [傷だらけの天使・3])


TANKYORI SŌSHA NO RENTAI [KIZU DARAKE NO TENSHI 3]
(短距離走者の連帯 [傷だらけの天使・3])

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
1975-II-6 | 23 pages | B&W

Collected in the book: