• +

●MANGA● MEZAMEYO TO YOBU KOE ARI (目覚めよと呼ぶ声あり)MEZAMEYO TO YOBU KOE ARI (目覚めよと呼ぶ声あり)

Weekly Manga Action (週刊漫画アクション)
8・15 | 1974-VIII-1 | 23 pages | B&W

Collected in the books: