• +

●ILLUSTRATED ESSAY● MANJU KOWAI (饅頭こわい) #8MANJU KOWAI (饅頭こわい) #8
Shirado sanpei 「Kamui-den」 no Kamui no tsukau ninjutsu e no keikōtotaisaku (白土三平「カムイ伝」のカムイの使う忍術への傾向と対策)

Variety (バラエティ) #5
1980-III-21 | 2 pages | B/W